„Pokolenia” Rozmowy o polskim tańcu | prowadzi Anna Królica i Anna Banach

Sobota 05.09.2020
15.30  „Pokolenia” Rozmowy o polskim tańcu. Z Jackiem Łumińskim rozmawia Anna Królica
Duży Pokój. Kawiarnia Artystyczna, ul.Icchoka Malmeda 3

Niedziela 06.09.2020
15.30 „Pokolenia” Rozmowy o polskim tańcu. Z Ryszardem Kalinowskim, Elizą Kindziuk i Anna Piotrowską rozmawia Anna Banach
Duży Pokój. Kawiarnia Artystyczna, ul.Icchoka Malmeda 3

„Pokolenia” Rozmowy o polskim tańcu to rozmowy z prowadzone przez  Annę Banach i Annę Królicę, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele różnych pokoleń twórców:  Jacek Łumiński,  Ryszard Kalinowski, Anna Piotrowska, oraz Eliza Kindziuk. Ten swoisty przekrój przez  pokolenia pozwoli przyjrzeć się przemianom tańca na przestrzeni ostatnich lat. Zaproszonym gościom zostaną zadane pytania o najnowszą historia tańca w Polsce z ich perspektywy, o zmiany w zakresie widowni, oraz o ich własny proces twórczy.

 

PRZED UDZIAŁEM W WYDARZENIACH FESTIWALU ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA ZWIĄZANYMI Z PANDEMIĄ COVID-19 DOSTĘPNYMI TUTAJ