Slide

Czwartek, 07.05

 

Tytuł
Artysta
Miejsce
Bilety
Tytuł 1 Artysta 1 Miejsce 1 Link do kupna biletu
Tytuł 2 Artysta 2 Miejsce 2 Link do kupna biletu
Tytuł 2 Artysta 3 Miejsce 3 Link do kupna biletu

Piątek, 08.05

 

Tytuł
Artysta
Miejsce
Bilety
Tytuł 1 Artysta 1 Miejsce 1 Link do kupna biletu
Tytuł 2 Artysta 2 Miejsce 2 Link do kupna biletu
Tytuł 2 Artysta 3 Miejsce 3 Link do kupna biletu

Sobota, 09.05

 

Tytuł
Artysta
Miejsce
Bilety
Tytuł 1 Artysta 1 Miejsce 1 Link do kupna biletu
Tytuł 2 Artysta 2 Miejsce 2 Link do kupna biletu
Tytuł 2 Artysta 3 Miejsce 3 Link do kupna biletu